header_werken_bij_inspexx(2)

NEN3140 en NEN-EN-IEC 60204

Installaties van machines worden gebouwd tegen onder andere de norm NEN-EN-IEC 60204. Inspectie wordt door ons uitgevoerd conform de methodiek van de NEN 3140.

Een inspectie bestaat uit een visuele inspectie van de machine en de besturingskasten. Daarnaast worden metingen uitgevoerd die belangrijk zijn voor de veiligheid. AREPA Inspexx gebruikt hierbij altijd thermografie ter ondersteuning.