header_werken_bij_inspexx(2)

ElektraGarant

Kritisch op elektra
Kijkt u al kritisch naar de brandrisico's van uw elektrische installatie en de daarop aangesloten apparaten? Ongeveer een kwart van alle brandschades heeft namelijk een elektrische oorzaak. Elektra behoort daarmee tot de top-3 van brandoorzaken. Het zijn vaak kleine afwijkingen die hiervan de oorzaak zijn. U kunt deze zelf niet altijd direct zien of herkennen. ElektraGarant geeft u inzicht in de risico's. En wat u daaraan kunt doen! Zo heeft u meer zekerheid dat u uw bedrijfsdoelstellingen haalt.

ElektraGarant-inspectie
De ElektraGarant inspectie is een risico-inspectie die als primair doel heeft om brand te voorkomen. De methodiek van ElektraGarant is gebaseerd op wat bekend is over de oorzaken van elektrabranden. De risicofactoren en inspectiepunten zijn vastgesteld op basis internationale literatuur over oorzaken van elektrabranden, schadestatistieken en schade-ervaringen. Bij de beoordeling van de risico's wordt ook (het brandgedrag van) de omgeving betrokken.

Kenmerken

 • u voldoet hiermee aan de eisen die uw verzekeraar stelt aan de elektrische installatie en het gebruik ervan;
 • de inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebedrijf (AREPA Inspexx). Uw verzekeraar is niet betrokken bij de uitvoering van de inspectie;
 • de inspectie bestaat uit een uitgebreide visuele inspectie, metingen en beproevingen en warmtebeeldopnames;
 • u krijgt inzicht in de belangrijke elektrische risico’s die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen;
 • ElektraGarant geeft extra aandacht aan elektra risico’s die in uw branche veel voorkomen;
 • de inspectie richt zich ook op risicovolle elektrische apparaten;
 • elke afwijking wordt gefotografeerd en aangeduid zodat uw installateur deze eenvoudig kan opsporen;
 • van elke afwijking wordt het risico omschreven en aangegeven wat u moet doen om het probleem op te lossen;
 • u krijgt inzicht in de oorzaken van de gebreken. Zo weet u of u daar zelf iets aan kunt doen of niet;
 • u krijgt bij de rapportage ook advies op maat. Daarmee kunt u in de toekomst dezelfde afwijkingen voorkomen;
 • bij de rapportage zit een herstelverklaring die uw installateur moet ondertekenen. Daarmee weet u zeker dat alle gebreken goed verholpen zijn;


ElektraGarant inspectie aanvragen
Wilt u direct een ElektraGarant inspectie aanvragen? Klik dan op de button hieronder.