header_werken_bij_inspexx(2)

Inspectie elektrische installaties

Elektrische installaties in gebouwen moeten (brand)veilig zijn. Daarom zullen deze regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Een regelmatige controle van elektrische installaties– gericht op het opsporen van (potentiële) defecten en uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen – kan veel schade voorkomen. Hiervoor zijn, afhankelijk van het doel, verschillende inspectievormen.

Verzekeringsinspecties (SCIOS Scope 10 / VIER)
Een inspectie gericht op het voorkomen of onstaan van brand door elektrische installaties en toestellen. De inspectie wordt voorgeschreven door uw verzekeraar.

NEN3140 inspectie (SCIOS Scope 8)
Een inspectie uitgevoerd volgens de norm NEN 3140, waarbij deze zich voornamenlijk richt op “in bedrijf zijnde” bestaande elektrische installaties.
Doel: het voldoen aan de ARBO-wet met betrekking tot de veiligheid van werknemers en gebruikers van de installaties.

NEN 1010 inspectie
Een inspectie uitgevoerd volgende de norm NEN1010, waarbij deze zich voornamenlijk richt op “niet in gebruik zijnde” nieuwe installaties.
Doel: het vaststellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen en of deze is geïnstalleerd volgens de NEN 1010.

Inspectie vastgoed- en zorgsector
Inspecties op maat, volgens afwijkende normen, in afwijkende omgevingen of met bijzondere gebruikers, waarbij het “out of the box” denken om te komen tot passende oplossingen noodzakelijk is.