header_werken_bij_inspexx(2)

Een veilige werkplek na een veiligheidsinspectie van Arepa

NEN 3140
Voor alle verplaatsbare machines en toestellen die zijn uitgerust met snoer en stekker geldt de NEN3140, waarnaar de Arbo-wet verwijst. Deze norm houdt in dat elektrisch materieel jaarlijks en na elke reparatie gekeurd dient te worden op zichtbare gebreken, weerstand aardleiding, isolatie weerstand en lekstroom via aardleiding en aanraking. AREPA Inspexx kan deze keuringen verzorgen met behulp van goedgekeurde en gekalibreerde testapparatuur. Op elke gewenste locatie én op elk gewenst tijdstip: ook in de weekeinden en tijdens vakanties.

Keuren klim- en steigermateriaal
Naast de inspecties van elektrische arbeidsmiddelen verzorgt AREPA Inspexx ook de verplichte inspecties van trappen, ladders en rolsteigers. Deze worden uitgevoerd volgens de NEN 2484 (trappen en ladders) en NEN 2718 (rolsteigers).

Arbo-diensten
AREPA Inspexx is uitgegroeid tot een betrouwbaar adviesbedrijf voor Arbo-diensten. Door onze gedegen kennis van zaken en projectmatige manier van werken kan supersnel resultaat worden geboekt. Informeer bij onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Arbeidsomstandigheden en VCA
De Algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) in verband met arbeid (Arbo-wet artikel 3) houdt in dat het uit te voeren werk de medewerkers niet nadelig mag beïnvloeden. De werkgever is verplicht doeltreffende maatregelen te nemen die uitgaan van de huidige stand van de techniek, de bedrijfsgezondheidszorg, de ergonomie, de arbeidshygiëne en de arbeids –en organisatiekunde.

Aangezien een systematische aanpak van arbeidsomstandigheden begint met het verzamelen van informatie, dient er eerst een inventarisatie plaats te vinden van de mogelijke risico’s voor werknemers. Het doel van deze risico-inventarisatie en evaluatie is uiteraard het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden en de mogelijke gevolgen of gevaren van de huidige situatie.  Wanneer u vervolgens maatregelen treft om de geconstateerde risico’s weg te nemen of te verminderen, geeft u blijk van preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie is wettelijk verplicht. Wordt er niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Arbo-wet, dan kan een werkgever boetes opgelegd krijgen door de Arbeidsinspectie die in de duizenden euro’s kunnen lopen.

AREPA Inspexx biedt drie producten aan die het eenvoudig maken om aan de verplichtingen te voldoen, namelijk:

  • VCA*, VCA** en implementatie wettelijke verplichtingen arbeidsomstandighedenwetgeving;
  • Opzet en implementatie van een kwaliteitssysteem;
  • Uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie.

Een inspectie van uw arbeidsmiddelen aanvragen? Klik hieronder!