header_werken_bij_inspexx(2)
Afbeelding: icon_inspecties


AREPA Inspexx,
specialisten in elektrische veiligheid

 

Het onderkennen van risico’s maakt het mogelijk deze te beheersen én te minimaliseren, waardoor de bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd. Geregelde controles van elektrische installaties, bijvoorbeeld op basis van de NEN 3140 of NEN 1010, zijn daarom van belang. De schade preventieve controles zijn gericht op het opsporen van potentiële defecten en moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen. De specialisten van AREPA Inspexx kunnen hierbij helpen.

AREPA Inspexx is gecertificeerd conform SCIOS scope 8, inspectie elektrische installaties en 9, inspectie elektrische arbeidsmiddelen.
Vanaf begin 2018 zal ook certificering voor SCIOS scope 10, brandrisico inspectie, een feit zijn.

Op deze site leest u meer over de mogelijkheden.
Meer weten over de geschiedenis van AREPA Inspexx? Lees hier het hele verhaal.

.

header_arbeidsmiddelen